QONDOR BLOG

Øk omsetning og mersalg med Qondor

September 2021

Hvorfor er mersalg så viktig?

Mer omsetning, mindre innsats - Du har allerede din kundes oppmerksomhet

Mer omsetning, lavere kostnader - Du selger mer uten å måtte generere nye leads

Høyere sjanse for å øke salget gjennom merkevare og kundeforhold - Kunden er i modus og stoler allerede på deg

Tilby merverdi til kundene dine - Vis at du er oppmerksom på kundenes behov

Kunder vil gjerne oppgradere - Hvis de kan få en bedre opplevelse og har budsjett til det, hvorfor ikke?

Men hva er årsaken til at så mange neglisjerer mersalgspotensialet og ikke fokuserer noe særlig på det?

Utfordringer rundt mersalg

Mersalg er ikke alltid så lett, blant annet fordi:

Man ønsker egentlig ikke å se på mersalg som en separat aktivitet, men heller gjøre det som en integrert del av eksisterende salgsprosess. Ved å gjøre tillegg og oppgraderinger synlig sammen med resten av tilbudet er det lettere for kunden å velge.  

Men hva er løsningen?

Et moderne salgsstøtteverktøy, som tar med tilgjengelige tillegg og oppgraderinger automatisk i hvert tilbud, gjør at hver eneste kunde får muligheten til å oppgradere sin opplevelse. Som for eksempel Kragerø Resort, som tilbyr oppgradering til skalldyrsplatå og vinpakke på alle sine middager. Man MÅ jo ikke oppgradere, men det er jo veldig fristende når man først skal reise til Kragerø Resort og man vet at skalldyrsplatået er helt fantastisk...

For selgeren er det betydelig enklere å holde rede på hvilke produkter kunden har valgt når alt går inn i samme system og sender ut en automatisk bekreftelse til kunden med valgene som er gjort. Og for kjøperen er man også helt sikker på hva man har blitt enige om.

Og skjer det en endring? Ja, da oppdaterer man bestillingen og sender ut en ny bekreftelse automatisk.

Eksempler på mersalgsmuligheter for møter, firmaturer og events

Alle disse eksemplene passer fint i eksisterende tilbud så lenge de følger naturlig av hoved-delen av tilbudet. Husk at kundene ofte ønsker å oppgradere, og ved å tilby dette på en fin måte gjør at totalopplevelsen også blir bedre.

Rapportering og kontinuerlig forbedring

Med en salgsplattform kan du rapportere på hvilke mersalgsprodukter som selger og ikke, hvilke produkter som også driver mersalg, hvilke kundegrupper som mest sannsynlig oppgraderer og om noe er spesielt sesongbasert. Man kan også teste ut ulike varianter som prising og innhold for å treffe blink.

God innsikt gir også fokus. Derfor kan det være lurt å definere mersalgsmål for salgsteamene og insentivordninger knyttet til mersalget, slik at alle driver mot samme mål.

Med Qondor økte vi mersalget med 80%

"Mersalget har økt med rundt 80% etter at vi tok i bruk Qondor Salgsverktøy"

LINE OLSEN
KRAGERØ RESORT

Oppsummering

Full utnyttelse av mersalgspotensialet krever gode og enkle tekniske løsninger for å være gjennomførbart og skalerbart. For møter, firmaturer og arrangement er det ofte viktigere med en bra opplevelse enn prisen, så mange kunder vil gjerne oppgradere uten opplevelsen av å bli solgt til. Med Qondor Salgsverktøy får du et dataverktøy som virkelig booster mersalget, og gjør deg effektiv på alt salg i tillegg.

Klar for å gi det et forsøk?