QONDOR BLOG

Hvorfor maler er nøkkelen til suksess med salg

Foto av Morgan Housel hentet fra Unsplash

"For oss er tiden vi sparer på å lage tilbud en enorm forbedring i forhold til før vi startet med Qondor. Ved å bruke maler og justere datoer og antall gjør tilbudsutformingen rask og effektiv - jeg anslår at vi nå bruker mindre enn 10 minutter på hvert tilbud!"

ANNAMARIA OLOFSSON
COO, HACKHOLMSSUND

Oktober 2021 - Nitu Sabbharwal

Tilbudsmaler er en effektiv guide for salgsteamet ditt når de utformer tilbud til kundene dine. I malene får man hjelp til innhold og produkter/tjenester som bør inkluderes i ethvert tilbud. Den som utformer tilbudet kan da fokusere på mindre endringer før man har et fiks ferdig tilbud ut til kunden på kort tid.

Gode maler, og effektiv bruk av dem, er nøkkelen til suksess ved at både selgeren får en smidigere prosess samtidig som at kjøpsopplevelsen oppleves trygt og sikkert. Les her hvordan salgsledere kan sette opp og implementere maler i salgsprosessene sine og øke sjansene for suksess.

1. Gjør veien til en effektiv hverdag enklere

I et marked i kontinuerlig utvikling, må salgsteamene hele tiden være på jakt etter nye måter å skille seg ut fra konkurrentene på for å lykkes med salgene sine. Du kjenner deg kanskje igjen i at det å starte fra scratch hver gang du skal lage et tilbud føles litt bortkastet ut, spesielt når de samme produktene tilbys gang på gang. Uten noen malbank å hente innhold fra blir arbeidet tidkrevende.

Ved å bruke maler som utgangspunkt for å lage tilbud vil man spare salgsteamene for mye tid. Ta for eksempel et reisebyrå som selger turer til ulike destinasjoner, ved å ha ferdig innhold på opplevelser og overnatting på destinasjonene vil man kunne lage et fristende tilbud til destinasjonen på kort tid. Og hvis tilbudet gjelder mer komplekse tjenester som et firmakickoff så kan malen inneholde bilder og beskrivelser av konferansesal, matalternativ ved hotellet, aktivititeter osv.

Maler forenkler også opplæring av nye medarbeidere. Nyansatte kan enkelt sette seg inn i hvordan salgs- og tilbudsprosessene utføres, og kan være produktiv fra dag 1.

2. Standardisering av arbeidsmetodikk for salgsteam

Når vi lærer opp nye brukere på Qondor-plattformen, oppfordrer vi sterkt til å fokusere på maler med en gang. Vår erfaring viser at det er mange som lager sine egne tilbud slik de synes det er best selv, og så kopierer de gjerne fra dette på nye tilbud. Det er ikke sjeldent vi ser helt ulike tilbudsutforminger på samme tjeneste fra forskjellige personer i salgsteamet. Mye er overlatt til selgeren selv å tenke ut den beste måten å gjøre det på, og det er ikke alltid alle har likt øye for design og estetikk.

Ved å bruke maler så er presentasjonen av innholdet standardisert og tilgjengelig, og det kan basere seg på beste praksis, erfaring, kampanjeprodukter, møtefasiliteter, lokasjon, sesongpakker osv. Ved å standardisere innholdet setter du også standarden for hvordan alle selgerne i teamet skal lage tilbud. Da blir det lettere å overføre erfaring mellom hverandre, og det blir mye lettere å ta over salgsprosesser fra kolleger. Det sikrer god kvalitet i salgsarbeidet og reduserer feilkilder og misvisende informasjon.

I mange tilfeller kreves dog en skreddersydd tilnærming, så malene bør være såpass fleksible at man kan oppdatere det faktiske tilbudet etter kundens behov. Det viktige er at man kan ta utgangspunktet i en mal slik at man sikrer at utformingen er så helhetlig som mulig. Har man laget et tilbud man er skikkelig fornøyd med, så kan man enkelt lage en mal av det slik at det kan gjenbrukes av flere senere.

3. Maler sørger for god kvalitetssikring

Vi anbefaler at tilbud kvalitetssjekkes og testes før de sendes til kunder. Det er viktig at innholdet er korrekt og presist, det kan være snakk om store verdier som avtales. Maler forenkler denne kvalitetssikringsjobben siden mye av innholdet vil være kjent og validert fra før.

Det er også lettere å sikre kvaliteten i selve leveransen ved at man bruker mye mindre tid på det tilbudstekniske og kan fokusere mer på det man faktisk selger. Et tips her er å ha et sett med generelle betingelser som er felles for alle tilbud, og som kunden godtar sammen med de spesifikke betingelsene for det konkrete tilbudet.

Etterhvert som tiden går vil det være behov for å oppdatere malene basert på nytt innhold/betingelser. I Qondor kan man oppdatere malene for fremtidig bruk uten å forstyrre tilbud som allerede er sendt og akseptert. I tillegg kan man også sette opp tilgangskontroll for endringer slik at man sikrer at alle justeringer er verifisert.

Kom i gang med tilbudsmaler

Identifisér hvilke produkter og tjenester du tilbyr og hvilke forespørsmål du mottar

Deretter bestem deg for hvilke maler du trenger. Har du behov for en mal per salgsscenario hvis du f.eks. har et begrenset utvalg av produkter og tjenester? Eller trenger du en mer generell mal for skreddersydde salgsprosesser?

Hvem lager malene og har tilgang til å endre dem? Hvem skal bruke dem og hvordan?

Trenger du hjelp? Vårt Customer Success Team kan sette opp malene dine for deg!

Ikke overbevist enda? Les mer om bruk av maler i Qondor i vårt hjelpesenter

Oppsummering

Bruk av maler i Qondor har vist seg å være svært tidsbesparende for våre kunder og brukere. I tillegg er de enkle å sette opp, beskyttet mot uhensiktsmessige endringer, og kan brukes fra ett sted. Man kan også kopiere malene for å lage skreddersydde maler med samme produkter og tjenester til forskjellige kundegrupper. Det er ikke sikkert ordlyden er lik for en jentetur og en firmatur til Riga, selv om hotellet og restaurantene som anbefales gjerne er like.

Klar for å gi det et forsøk?