QONDOR CASE STUDIES

Les hvordan Kragerø Resort endret deres skreddersømsalg med Qondor

September 2021

Kragerø Resort er en velkjent hotel-, spa- og golfresort på sørkysten av Norge, som tilbyr eksklusive opplevelser for både firma og private. Med sin fantastiske mat og flotte aktiviteter er resorten veldig populær for møter, seminarer, konferanser og arrangement. Hos Kragerø Resort er det 8 ansatte som bruker Qondor Salgsverktøy til å håndtere logistikken rundt opprettelse og utsendelse av tilbud, bekreftelser og gjennomføring.

Med Qondor økte vi mersalget med 80%

"Mersalget har økt med rundt 80% etter at vi tok i bruk Qondor Salgsverktøy"

LINE OLSEN
KRAGERØ RESORT

Hvorfor valgte dere Qondor som salgsverktøy?

Vi innså raskt at Qondor representerte en ny og moderne opplevelse for kjøperne av våre tjenester. Tilbudene ser fantastiske ut samtidig som de danner en bindende kontrakt mellom oss og kjøperen, noe som var viktig for oss. Vel så viktig var det at ved endringer så var det svært enkelt å sende ut nye bekreftelser umiddelbart og dermed ha én sannhet og forholde oss til. Vi så at vi ville spare mye tid i selve tilbudsutformingen, ved å bruke maler hadde vi klare flotte tilbud i løpet av minutter, samtidig som at kunden får stor valgfrihet rundt utformingen av deres arrangement.

Hva skilte Qondor fra andre salgsverktøy?

Qondor er veldig attraktiv og moderne og noe vi aldri hadde sett før, og følte dette ville gi oss et konkurransefortrinn. Vi likte også godt at systemet utvikles og vedlikeholdes kontinuerlig, og tilpasser seg markedets behov. Når Covid-19 traff oss noen måneder etter at vi tok i bruk Qondor, snudde de seg rundt og lagde smittesporings-løsning med QR-kode vi kunne ta i bruk. Dette var til stor hjelp for oss ved at vi hadde en løsning vi kunne stole på og utvikle oss med.

Hvilke utfordringer hadde dere før dere tok i bruk Qondor?

Vi var ikke i nærheten av å utnytte vårt potensiale for mersalg, da det var vanskelig å vise frem alt vi kunne tilby på en god måte. En årsak til det var at salgsprosessen var litt tungvind, og da blir man også dårlig på å holde tilbudene enhetlig på tvers av salgsteamet.

Hvilke utfordringer ble løst ved bruk av Qondor?

Qondor er svært brukervennlig og gjorde oss i stand til å ha komplette salgsmaler klare umiddelbart. Vi var i gang med en standardisert, men fortsatt fleksibel, salgsprosess i løpet av noen få uker. Det har gitt oss en fantastisk økning i mersalg i b2b-markedet, og det er så mye lettere å drive salg når kunden har flere alternativer som passer deres ønsker og budsjett.  

Har dere fortsatt utforderinger som Qondor ikke løser?

Vi ønsker oss enda bedre salgsrapportering og CRM-funksjoner, men det er noe Qondor allerede jobber med. Det er kommet mange nye funksjoner siden vi ble kunde for 18 måneder siden, og vi gleder oss til å se hvordan disse behovene blir løst.

Hvordan ville det sett ut hvis dere ikke hadde startet med Qondor?

Det er helt tydelig at vi ikke ville realisert potensialet for mersalg og skreddersømsalg, så det kan vi ikke få fremsnakket nok. Vi hadde nok også fortsatt med Word og PDF-tilbud og det hadde vært ganske ineffektivt i forhold til det vi gjør nå.

Hvilke konkrete resultater har dere fått med Qondor?

Covid-19 situasjonen gjør det litt vanskelig kvantifisere, men mersalget har økt med hele 80%!

Hva er nøkkelen til suksess med Qondor?

Vi var klare på hvilke utfordringer vi hadde og hva våre mål var, noe som gjorde at igangsettingen ble effektiv og målrettet. Salgsteamet vårt var sultne og entusiastiske på å forbedre prosessen og få bedre resultater, og dermed motivert for endring. Vi hadde gode produktbeskrivelser som gjorde det smidig å digitalisere innholdet. Og vi bruker det på alle våre skreddersøm-salg, slik at vi får maks ut av potensialet.

Hvordan ser du fremover og hvilken rolle har Qondor i den?

Qondor vil være et viktig system for oss for å fortsette å vokse. Vi ser lyset i tunnelen med pandemien, og våre mål er fortsatt å øke salg og mersalg, hvor Qondor vil spille en viktig rolle.

Hvilke råd kan du gi andre med samme utfordringer som dere?

Selskaper må tilpasse seg endringer, og for å endre seg raskt er det viktig å være fremoverlent å benytte seg av nye systemer. Den største risikoen er alltid å sitte fast i gamle systemer og arbeidsmetoder.

Hva er dine tanker rundt hotellnæringens suksess i årene fremover?

Effektivitet er nøkkelen til suksess. Med moderne og oppdaterte systemer vil man lykkes i fremtiden, og aktører som ikke er åpne for endringer i både markedet og systemene, vil miste farten og risikerer å bli mindre attraktive og lønnsomme.

Klar for å gi det et forsøk?